Hồ bơi tạo sóng lớn nhất thế giới đang dần hình thành và tiến độ dự án Vinhomes Dream City tháng 3/2022

02/03/2023

Hồ bơi tạo sóng siêu to khổng lồ tại Vinhomes Ocean Park 2 có diện tích gấp 3 lần biển hồ nước mặn Vinhomes Ocean Park đang dần hình thành. – Khu Chà Là đang xây tầng 1 và 2. – Khu San Hô đang xây tầng 1.