Hồ bơi tạo sóng lớn nhất thế giới đang dần hình thành và tiến độ dự án Vinhomes Dream City tháng 3/2022

Hồ bơi tạo sóng siêu to khổng lồ tại Vinhomes Ocean Park 2 có diện tích gấp 3 lần biển hồ nước mặn Vinhomes Ocean Park đang dần hình thành. - Khu Chà Là đang xây tầng 1 và 2. - Khu San Hô đang xây tầng 1.