Mới ra mắt
20/12/2022
Chung cư Cho Thuê homestay số 10 Tràng Tiền Tầng 4 1pn1k 40m2 8tr5 full đồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Copy
S1-08 Vinhomes Ocean Park Chung cư
Diện tích: 30m2
Giá từ: 8.5tr/ tháng
Mới ra mắt
20/12/2022
Chung cư Cho Thuê homestay số 10 Tràng Tiền Tầng 4 1pn1k 40m2 8tr5 full đồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Copy
S1-08 Vinhomes Ocean Park Chung cư
Diện tích: 30m2
Giá từ: 8.5tr/ tháng
Mới ra mắt
20/12/2022
Chung cư Cho Thuê homestay số 10 Tràng Tiền Tầng 4 1pn1k 40m2 8tr5 full đồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Copy
S1-08 Vinhomes Ocean Park Chung cư
Diện tích: 30m2
Giá từ: 8.5tr/ tháng
Mới ra mắt
20/12/2022
Chung cư Cho Thuê homestay số 10 Tràng Tiền Tầng 4 1pn1k 40m2 8tr5 full đồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Copy
S1-08 Vinhomes Ocean Park Chung cư
Diện tích: 30m2
Giá từ: 8.5tr/ tháng
Mới ra mắt
20/12/2022
Chung cư Cho Thuê homestay số 10 Tràng Tiền Tầng 4 1pn1k 40m2 8tr5 full đồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
S1-08 Vinhomes Ocean Park Chung cư
Diện tích: 30m2
Giá từ: 8.5tr/ tháng